INDUSTRIEEL ONTWERP

In onze werkwijze is de gebruiker het uitgangspunt. Door die bril wordt ook een proces geïnventariseerd en geanalyseerd en wordt gekeken waar de knelpunten zitten. Vanuit een conceptuele oplossing kan het project volledig technisch worden uitgewerkt en gerealiseerd.

PROBLEEMANALYSE

In nauw overleg met de opdrachtgever maken we een probleemanalyse. Uitgangspunt daarbij is een onderzoek ter plaatse. Vaak maken we daarbij video opnamen van de bestaande situatie om alle knelpunten goed in beeld te krijgen.

CONCEPTEN

De uitkomsten van het onderzoek resulteren in een programma van eisen dat als uitgangspunt dient voor meestal 3 à 4 concepten die we voorleggen aan de opdrachtgever. Die concepten bespreken we en van het uiteindelijke definitieve concept maken we een gedetailleerde uitwerking.

COMPLEXITEIT

MKID doet veel projecten voor De Nederlandsche Bank. Door de ingewikkelde nevenvoorwaarden die daar altijd bij komen kijken zijn wij ervaren in het nadenken over complexiteit. We zijn daardoor in het ontwerpproces alert op alle ongewenste neveneffecten en scherp in het nadenken over hoe je oneigenlijk gebruik kunt voorkomen.

REALISATIE

Oplossingen worden tot op detailniveau uitgewerkt. MKID heeft goede relaties met diverse producenten in de metaal- en kunststofindustrie.

DISTRIBUTIESYSTEEM DNB

HEFUNIT MET PRECISIE AANDRIJVING

PNEUMATISCH KANTELMECHANISME

DNB OMPAKOPSTELLING

DNB WERKSTATION ADMINISTRATIEVE AFHANDELING WAARDETRANSPORTEN

DNB GELDVERWERKING. ERGONOMISCHGE OPLOSSINGEN

DNB GELDDISTRIBUTIE SYSTEEM MET RONDDRAAIEND PANORAMA VAN AMSTERDAM VANAF HET DAK VAN DNB

TESTOPSTELLING VOOR SENSOREN VOOR BANKBILJETHERKENNING

DETAIL TESTOPSTELLING

MONTAGELIJN TESTOPSTELLINGEN

AANDACHT VOOR DETAILLERING